Biznesplan Lokalna Grupa Działania. Usługi ogrodnicze (PKD 81.30.Z)

Wzór biznesplanu LGD – Usługi ogrodnicze

Wzór biznesplanu na wzorze Lokalnej Grupy Działania do wykorzystania w celu uzyskania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Biznesplan Lokalna Grupa Działania –  usługi ogrodnicze został napisany w ramach dofinansowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej w ramach dofinansowania z Lokalnej Grupy Działania i uzyskał pozytywną ocenę  Komisji Oceniającej Wnioski grupy LGD oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Jest to wzór biznesplanu do LGD (Lokalnej Grupy Działania), który może posłużyć jako przykład lub. inspiracja dla osoby starającej się o dotację z LGD.

Biznesplan dotyczy branży ogrodniczej. Podstawową działalnością firmy będzie świadczenie usług kompleksowej aranżacji i zagospodarowania terenów zielonych, w tym:

  • Zagospodarowanie ogrodów, balkonów, tarasów, terenów zieleni;
  • Zakładanie trawników oraz nawadniania
  • Projektowanie kompozycji ogrodowych i zieleni;
  • Rewaloryzacja ogrodów;
  • Cięcie pielęgnacyjne, odmładzające i regeneracyjne drzew i krzewów;
  • Nawożenie i ochrona roślin;
  • Aeracja i wertykulacja trawników;
  • Czyszczenie elewacji i kostki brukowej;
  • Prace zimowe związane z odśnieżaniem

Publikacja ma 67 stron.

GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI:

Popielate Okragle Obramowanie Moda LogoPoprawność merytoryczna– gwarantują ją wieloletnie doświadczenie i setki napisanych oraz ocenionych biznesplanów.

Atrakcyjna cena – otrzymujesz profesjonalny produkt za najprawdopodobniej najniższą cenę na rynku za podobny produkt.

Oszczędność czasu – otrzymujesz gotowe rozwiazanie i konkretne zapisy które zastosujesz do zaplanowanej działalności.

Do natychmiastowego zastosowania – produkt otrzymujesz natychmiast po dokonaniu płatności online w formacie PDF z którego możesz dowolnie kopiować teksty.

Publikacja została wydana pod Identyfikatorem ISBN: 978-83-67618-22-9

399,00

[trustindex no-registration=google]

Wybierając nasz sprawdzony wzór zwiększasz swoje szanse na otrzymanie dotacji i przybliżasz się do otworzenia własnej działalności gospodarczej. Skorzystaj z gotowych rozwiązań i zapisów stworzonych przez doświadczonych specjalistów, którzy na codzień zasiadają w komisjach oceny wniosków i doskonale wiedzą jak powinien wyglądać prawidłowo skonstruowany biznesplan.


PKD działalności:

  • PKD 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Spis treści

I. Informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

II. Informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować

2.1.       Potencjał, wykształcenie i doświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (dot. operacji  w zakresie rozwijania działalności gospodarczej)

2.2.       Posiadane zasoby, które będą wykorzystane do prowadzonej działalność gospodarczej

2.3.       Stan przygotowań do podjęcia/rozwijania działalności gospodarczej i jej wykonywania

III.        Wskazanie celów pośrednich i końcowych

3.1.       Cele pośrednie i końcowe operacji oraz motywy realizacji operacji

IV. Opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

4.1.       Opis planowanej operacji – ogólne informacje o planowanej działalności gospodarczej

4.2.       Analiza marketingowa

4.2.1.    Oferta – charakterystyka produktu / usługi / towaru

4.2.2.    Klienci

4.2.3.    Rynek

4.2.4.    Dystrybucja i promocja

4.2.5.    Konkurencja na rynku

V. Analiza silnych i słabych stron działalności, jej zagrożeń i możliwości (SWOT)

5.1.       Analiza SWOT

5.2.       Analiza ryzyk związanych z działalnością i rozwiązań alternatywnych

VI. Planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych

6.1.       Etapy realizacji operacji

6.2.       Źródła finansowania operacji

VII.       Zakres rzeczowo-finansowy operacji

7.1.       Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji.

VIII.     Wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy.

IX. Projekcja finansowa dla operacji

9.1.       Prognoza poziomu cen i wielkości sprzedaży

9.2.       Rachunek zysków i strat

9.3.       Zaktualizowana wartość netto

9.4.       Wskaźnik rentowności sprzedaży

Biznesplan  został przygotowany z pełną starannością zgodnie z dokumentacją konkursową i regulaminem instytucji. Jeśli zamierzasz założyć działalność z obszaru usług ogrodniczych to ten wzór będzie dla Ciebie nieocenioną pomocą.

Jeśli natomiast potrzebujesz pomocy przy przygotowaniu biznesplanu i wniosku

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.