usługi Rodo - Oferta

Świadczymy usługi RODO – dostarczamy kompleksowe rozwiązania pozwalające przestrzegać Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Wspieramy firmy we wdrożeniu RODO i stosowaniu się do wymogów dotyczących bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Nasza oferta obejmuje działania, które pomagają chronić dane osobowe klientów i zminimalizować ryzyko ich naruszenia, wycieku czy utraty.

AUDYT RODO

Obiektywny audyt zgodności z RODO weryfikuje poziom bezpieczeństwa i stopień zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. Ekspercki audyt ma na celu kompleksową ocenę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w firmie. Identyfikuje obszary, które wymagają korekty i wskazuje kluczowe rekomendacje, dzięki którym możliwe będzie usunięcie wykrytych nieprawidłowości.

SZKOLENIE RODO

Szkolenia kadry zarządzającej i pracowników niższego szczebla z zakresu konieczności prawidłowego przetwarzania i ochrony danych osobowych. Poszerzanie wiedzy i świadomości personelu odnośnie wymogów RODO. Merytoryczne wsparcie w zrozumieniu obowiązujących przepisów, a także kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce. Szkolenia wstępne i przypominające.

WDROŻENIE RODO

Obiektywny audyt zgodności z RODO weryfikuje poziom bezpieczeństwa i stopień zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. Ekspercki audyt ma na celu kompleksową ocenę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w firmie. Identyfikuje obszary, które wymagają korekty i wskazuje kluczowe rekomendacje, dzięki którym możliwe będzie usunięcie wykrytych nieprawidłowości.

KONSULTACJE Z OBSZARU RODO

Wsparcie merytoryczne w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych. Udzielanie porad z zakresu stosowania się do wymogów RODO w zdefiniowanych branżach. Bieżące wsparcie oraz porady prawne w przypadku niejasności i wątpliwości. Weryfikacja stosowanych rozwiązań zabezpieczających dane osobowe. Pomoc w przypadku incydentów RODO i przy planowaniu projektów biznesowych.

DOKUMENTACJA RODO

Opracowanie dostosowanej do konkretnego profilu działalności i zgodnej z RODO dokumentacji, która reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. Pomoc w opracowaniu oraz wdrożeniu rejestrów czynności, zgód, klauzuli informacyjnych itp. Przygotowanie odpowiednich do profilu działalności wzorów dokumentów, a także aktualizacja regulaminów sklepów i serwisów internetowych.

ARTYKUŁY

Obszerna baza specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych. Normy i wymogi prawne przełożone na prosty i zrozumiały język. Cenne informacje dotyczące aktualnych przepisów ochrony danych osobowych oraz wartościowe porady dotyczące stosowania się do wymogów RODO. Przydatna wiedza na temat prawidłowej interpretacji przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
KP-CZLONEK
IZBA-GOSPODARCZA-CZLONEKv2
orły edukacji
top-firma