Biznesplan. Usługi ogrodnicze (PKD 81.30.Z)

Wzór biznesplanu – Usługi ogrodnicze

do wykorzystania w celu uzyskania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

Biznesplan dotyczy branży ogrodniczej. Podstawową działalnością firmy będzie świadczenie usług kompleksowej aranżacji i zagospodarowania terenów zielonych, w tym:

  • Zagospodarowanie ogrodów, balkonów, tarasów, terenów zieleni;
  • Zakładanie trawników oraz nawadniania
  • Projektowanie kompozycji ogrodowych i zieleni;
  • Rewaloryzacja ogrodów;
  • Cięcie pielęgnacyjne, odmładzające i regeneracyjne drzew i krzewów;
  • Nawożenie i ochrona roślin;
  • Aeracja i wertykulacja trawników;
  • Czyszczenie elewacji i kostki brukowej;
  • Prace zimowe związane z odśnieżaniem

Biznesplan pt. usługi ogrodnicze został napisany w ramach dofinansowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej przez LGD i uzyskał pozytywną ocenę  Komisji Oceniającej Wnioski.

GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI:

Popielate Okragle Obramowanie Moda LogoPoprawność merytoryczna– gwarantują ją wieloletnie doświadczenie i setki napisanych oraz ocenionych biznesplanów.

Atrakcyjna cena – otrzymujesz profesjonalny produkt za najprawdopodobniej najniższą cenę na rynku za podobny produkt.

Oszczędność czasu – otrzymujesz gotowe rozwiazanie i konkretne zapisy które zastosujesz do zaplanowanej działalności.

Do natychmiastowego zastosowania – produkt otrzymujesz natychmiast po dokonaniu płatności online w formacie PDF z którego możesz dowolnie kopiować teksty.

Publikacja została wydana pod Identyfikatorem ISBN: 978-83-67618-05-2

47,00

Wybierając nasz sprawdzony wzór zwiększasz swoje szanse na otrzymanie dotacji i przybliżasz się do otworzenia własnej działalności gospodarczej. Skorzystaj z gotowych rozwiązań i zapisów stworzonych przez doświadczonych specjalistów, którzy na codzień zasiadają w komisjach oceny wniosków i doskonale wiedzą jak powinien wyglądać prawidłowo skonstruowany biznesplan.


PKD działalności:

  • PKD 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Spis treści

I. Informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

II. Informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować

2.1.       Potencjał, wykształcenie i doświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (dot. operacji  w zakresie rozwijania działalności gospodarczej)

2.2.       Posiadane zasoby, które będą wykorzystane do prowadzonej działalność gospodarczej

2.3.       Stan przygotowań do podjęcia/rozwijania działalności gospodarczej i jej wykonywania

III.        Wskazanie celów pośrednich i końcowych

3.1.       Cele pośrednie i końcowe operacji oraz motywy realizacji operacji

IV. Opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

4.1.       Opis planowanej operacji – ogólne informacje o planowanej działalności gospodarczej

4.2.       Analiza marketingowa

4.2.1.    Oferta – charakterystyka produktu / usługi / towaru

4.2.2.    Klienci

4.2.3.    Rynek

4.2.4.    Dystrybucja i promocja

4.2.5.    Konkurencja na rynku

V. Analiza silnych i słabych stron działalności, jej zagrożeń i możliwości (SWOT)

5.1.       Analiza SWOT

5.2.       Analiza ryzyk związanych z działalnością i rozwiązań alternatywnych

VI. Planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych

6.1.       Etapy realizacji operacji

6.2.       Źródła finansowania operacji

VII.       Zakres rzeczowo-finansowy operacji

7.1.       Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji.

VIII.     Wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy.

IX. Projekcja finansowa dla operacji

9.1.       Prognoza poziomu cen i wielkości sprzedaży

9.2.       Rachunek zysków i strat

9.3.       Zaktualizowana wartość netto

9.4.       Wskaźnik rentowności sprzedaży

Wniosek wraz załącznikami został przygotowany z pełną starannością zgodnie z dokumentacją konkursową i regulaminem instytucji. Jeśli zamierzasz założyć działalność z obszaru obsługi muzycznej imprez to ten wzór będzie dla Ciebie nieocenioną pomocą.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.