Jak dostosować Regulamin sklepu internetowego do zmian w 2023 roku

Jak dostosować Regulamin sklepu internetowego do zmian w 2023 roku

W 2023 roku czeka nas dużo zmian w funkcjonowaniu handlu internetowego które wynikają z zapisów trzech dyrektyw unijnych w tym dyrektywy Omnibus, dyrektywy towarowej i dyrektywy cyfrowej. Poniżej znajduje się spis najważniejszych zmian z którymi przyjdzie zmierzyć się sklepom online. 

Indywidualne dostosowywanie cen np. na podstawie profilowania.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie ma miejsce np. podczas zakupów dokonywanych przez Internet, gdy odpowiednie algorytmy dostosowują ceny do danego konsumenta lub kategorii konsumentów. Jeśli posiadasz mechanizm dostosowywania automatycznego cen np. dla wybranych grup lub cech klientów to musisz poinformować o tym klienta.

Działania: ustaw popup na wejściu do sklepu z informacją „Proponowane ceny produktów są indywidualnie dostosowywane na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji”. Okienko zamyka się po naciśnięciu przycisku „przyjąłem do wiadomości”.

Projekt ustawy nie jest do końca precyzyjny. Brakuje w nim jakichkolwiek wytycznych lub odniesienia do przepisów unijnych, które precyzowałyby zakres informacji, jakie musi przedstawić przedsiębiorca. Niewiadomą stanowi, czy wystarczające będzie wskazanie ogólnych informacji, iż stosowane jest indywidualne dostosowanie ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, czy też należy informacje te przekazywać w sposób bardziej szczegółowy.

Historia cen przy obniżce

Jeśli obniżasz cenę produktu i nadajesz mu etykietę np. „obniżka”/”promocja”/”niższa cena” itp. to jesteś zobowiązany do podania najniższej ceny tego produktu obowiązującej w przeciągu ostatnich 30 dni.

Działanie: Przy aktualnej promocyjnej cenie powinna znaleźć się najniższa cena produktu w podanym okresie wraz z informacją „najniższa cena z ostatnich 30 dni”

Nowe zapisy dotyczące opinii o produktach lub usługach.

Jeżeli publikujesz opinie o swoich produktach lub usługach, to musisz informować, czy, a jeśli tak – w jaki sposób – weryfikujesz autentyczność tych opinii.

Działanie: dodaj zapis przy module z wyświetlanymi opiniami np. „Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z regulaminem.” Linkujemy tu regulamin sklepu internetowego który zawiera regulacje do zamieszczania opinii o produkcie lub regulamin dodawania opinii. Jeśli nie dysponujesz takim dokumentem to zapoznaj się z gotowymi wzorami pakietu “regulamin sklepu internetowego 2023” dostępnymi w naszym sklepie.

Sankcje za fałszywe informowanie o weryfikacji opinii lub dodawanie fałszywych opinii (samodzielnie lub przez pośrednika). Kary do 10% obrotu osiągniętego przez sprzedawcę w poprzednim roku obrotowym.

Rękojmia konsumencka.

Zmienia się źródło przepisów dotyczące rękojmi przysługującej konsumentom i przedsiębiorcom na prawach konsumenta, która została uregulowaną w przepisach ustawy o prawach konsumenta. Kryteria zgodności z umową zostały znacząco rozszerzone w stosunku do poprzednich przepisów. Także w przypadku rękojmi konsumenckiej, sprzedawca będzie ponosił odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową, która ujawni się w terminie 2 lat od dnia jego dostarczenia, chyba że określony przez sprzedawcę termin przydatności towaru do użycia będzie dłuższy. Dodatkowo kupujący ma aż 6 lat od momentu wykrycia niezgodności na wystąpienie z żądaniem.

Działania: wdrożenie nowego regulaminu sklepu z odpowiednimi zapisami. Jeśli nie dysponujesz takim dokumentem to zapoznaj się z gotowymi wzorami pakietu “regulamin sklepu internetowego 2023” dostępnymi w naszym sklepie.

Jak wyłączyć odpowiedzialność sprzedawcy przy rękojmi.

Zgodnie z nowymi regulacjami, sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu rękojmi konsumenckiej w przypadku, gdy przed zawarciem umowy poinformował kupującego o niezgodnościach dotyczących towaru (np. jego uszkodzeniu lub wybrakowaniu), a kupujący wyraźnie to zaakceptował.

Działania: umieszczenie dokładnego opisu wady towaru, dodanie fotografii obrazujących wadę towaru oraz umieszczenie przy opisie towaru lub na karcie zamówienia checkboxa o przykładowej treści: „Oświadczam, że zostałem poinformowany przez sprzedawcę o niespełnianiu przez nabywany przeze mnie towar części wymogów zgodności z umową sprzedaży, o których mowa w ustawie o prawach konsumenta, oraz akceptuję brak zgodności nabywanego przeze mnie towaru z umową sprzedaży w zakresie wymogów wskazanych w opisie towaru w sklepie internetowym sprzedawcy”.

Zapisy dotyczące gwarancji.

Zmiana w zakresie gwarancji zakłada, że w przypadku objęcia nią towaru zakupionego przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta, nie może ona przewidywać mniej korzystnych warunków wymiany lub naprawy towaru, niż warunki przewidziane w ramach reklamacji konsumenckiej.

Działania: sprawdzić czy dotychczas proponowana gwarancja nie przewiduje np. krótszego niż 2 lata okresu ochrony gwarancyjnej i gorszych warunków niż rękojmia. Jeśli tak jest to należy przynajmniej zrównoważyć warunki gwarancji.

Kto ponosi koszt zwrotu reklamowanego towaru

Nowe regulacja nakładają na sprzedawcę obowiązek odebrania od Klienta towaru objętego reklamacją na koszt sprzedawcy.

Działania: dostosowanie wewnętrznych procedur dotyczących odbioru towaru od klienta oraz podpisanie ewentualnych umów na pakowanie i odbiór towarów od klienta z firmami kurierskimi.

Wyłączenie prawa do zwrotu produktów cyfrowych.

Aby wyłączyć produkty cyfrowe z prawa do zwrotu należy umieścić na stronie odpowiednie zapisy i dodatkowo wysłać do klienta maila z wyrażoną zgodą.

Działania: umieścić na karcie zamówienia produktu cyfrowego checkbox o treści: „Wyrażam zgodę na dostarczenie produktu cyfrowego przed upływem 14 dni, co wiąże się z utratą prawa odstąpienia od umowy. Oświadczam, że zostałem poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy i przyjąłem to do wiadomości”. Następnie treść otrzymanej zgody należy wysłać klientowi mailem np. w mailu z potwierdzeniem zamówienia. Zaktualizuj Regulamin sklepu internetowego.

Newsletter jako usługa elektroniczna.

Nowa kwalifikacja usługi newsletter jako usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Działania: należy zmienić zapisy przy formularzu zapisu na newsletter zgodnie z instrukcją zawartą w dokumencie z pakietu „zapisy RODO przy formularzach” oraz dokonać zapisów w polityce prywatności zgodnie z załączonym dokumentem „Polityka Prywatności”.

Dane przedsiębiorcy w zamówieniu.

W mailu z potwierdzeniem zamówienia oraz w regulaminie sklepu internetowego należy zamieścić pełne dane sprzedawcy, powinien się także znaleźć obowiązkowo numer telefonu oraz inny środek komunikacji zachowujący jej ciągłość (narzędzie np. czat w którym wiadomości pozostają w historii także po zamknięciu strony) jeśli takowy funkcjonuje na stronie.

Działania: zmodyfikuj treść maila przesyłanego do klienta z podsumowaniem zamówienia oraz regulamin sklepu internetowego tak aby uwzględniał dane sprzedawcy w zakresie: nazwy firmy, adresy, NIP, informacji czy jest wpisany do CEiDG czy do KRS, numer KRS jeśli dotyczy, numer telefonu i godziny w jakich funkcjonuje, adresu e-mail do kontaktu oraz dodaj informacje o dodatkowym środku komunikacji ciągłej jeśli występuje na stronie.

Nowe przepisy związane z rękojmią towarów fizycznych oraz cyfrowych.

Zaleca się zapoznanie z nowymi wytycznymi które zostały zawarte w „regulaminie sklepu internetowego” dołączonym do niniejszego pakietu.

Działanie: dostosowanie procedur wewnętrznych związanych z rękojmią i reklamacją do nowych przepisów.

Nowe przepisy wchodzą w życie z początkiem 2023 roku. Zadbaj o aktualny regulamin sklepu internetowego, o dostosowanie dokumentacji sklepu oraz procedur,  jego działania do nowych wytycznych aby ustrzec się przed ewentualnymi karami i roszczeniami ze strony klientów. Jeśli nie dysponujesz wzorami aktualnych dokumentów to zapoznaj się z gotowymi wzorami pakietu “regulamin sklepu internetowego 2023” dostępnymi w naszym sklepie które uwzględniają wszystkie wprowadzone zmiany i regulacje na 2023 rok.

Zapoznaj się też bezpośrednio z treścią dyrektyw, to na ich podstawie zmienią się przepisy: